Pręty stalowe do określonych zastosowań

Normy europejskie niemieckie polskie amerykańskie rosyjskie
Stale konstrukcyjne niestopowe  EN 10025  DIN 17119;17120;17121;1652-2  PN-86/H-84018 PN-88/H-84020  A 570; A 572  380, 19281
Stale na urządzenia ciśnieniowe  EN 10028        
Stale spawalne, o określonych właściwościach w podwyższonych temperaturach, na urządzenia ciśnieniowej  EN 10273  DIN 17175, 17176, 17177, 17243, 17440  PN-75/H-84024  A 302, A 369  4543, 5520
Stale sprężynowe  EN 10089  DIN 17221, 17222  PN-74/H-84032  9255,9262,9260,6150  14959
Stale do ulepszania cieplnego  EN 10083  DIN 17200  PN-93/H-84019         PN-89/H-84030  A 29, A 304, A 322  4543
Stale do nawęglania  EN 10084  DIN 17210  PN-89/H-84030/02  A 304  4543
Stale do azotowania  EN 10085  DIN 17211  PN-89/H-84030/03  A 355  4543
Stale stopowe do obróbki cieplnej  EN ISO 683-17  DIN 17230    PN-74/H.84041   A 295   4543
Stale na łożyska kulkowe i wałeczkowe  EN 10269
Stale na elementy złączne o określonych własnościach w podwyższonych i / lub niskich temperaturach  EN 10269  DIN 17201, DIN 17204, DIN 17200, DIN 17240, DIN 17440 PN-88/H-84020;    PN-89/H-84030/04;   PN-75/H-84024;         PN-71H-86020  1022, 1035, 4130  380, 4543, 5632
Stale narzędziowe  EN ISO 4957  DIN 17350 PN-86/H-85021;  PN-86/H-85023; PN-86/H-85022  A 681, A 686, A 600  1435,595
Stale odporne na korozje  EN 10088  DIN 17440  PN-71/H-86020  A 276, A 484  5632
Stale odporne na korozje na urządzenia ciśnieniowe  EN 10272  DIN 17440  PN-71/H-86020  A 276, A 479  5632
Stale żaroodporne  EN 10095  DIN 17240  PN-71/H-86022  A 310, A 314, A330  5632
Stale żarowytrzymale  EN 10302  DIN 17240  PN-71/H-86022  422, 17-4PH  5632