Pręty okrągłe

Pręty gorącowalcowane 16-330 mm

Średnica, mm  

Dopuszczalne odchyłki, mm

Lot 1

Dopuszczalne odchyłki, mm

Lot 2

20 - 28 ± 0,25 + 0,5 / - 0,0
29 - 48 ± 0,30 + 0,6 / - 0,0
49 - 58 ± 0,40 + 0,8 / - 0,0
59 - 79 ± 0,50 + 1,0 / - 0,0
80 - 97 ± 0,60 +1,2 / - 0,0
98 - 115 ± 0,70 + 1,4 / - 0,0
116 - 155 ± 1,00 + 2,0 / - 0,0
156 - 180 ± 1,25 + 2,5 / - 0,0
181 - 280 ± 1,50 + 3,0 / - 0,0

Pręty kute 80-800 mm