Fundusze europejskie

 

ARMAPOL-STAL SPÓŁKA JAWNA
B. I T. KOTOROWICZ
realizuje projekt dofinansowany
z Funduszy Europejskich

TYTUŁ  PROJEKTU:
Wzrost konkurencyjności firmy
ARMAPOL-STAL SPÓŁKA JAWNA B. I T. KOTOROWICZ poprzez wdrożenie innowacyjnego produktu: narzędzi wytłaczarskich.

 

FE UE

 

Celem projektu jest wzrost potencjału przedsiębiorstwa poprzez wykorzystanie proinnowacyjnych usług doradczych, wspierających proces wdrażania innowacyjnego produktu: narzędzi wytłaczarskich.


Dofinansowanie projektu z UE:
1 045 450,00 PLN